Politica de confidențialitate

Asociația Academia pentru Democrație, Comunitate și Mediu și-a actualizat politica de confidențialitate, în conformitatea cerințelor legislației naționale și  conform celor mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate toate datele cu caracter personal care ne sunt furnizate.

Asociația Academia pentru Democrație, Comunitate și Mediu, va prelucra în principal următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon și adresa de e-mail.

Casa de Ajutor Reciproc LONEA  colectează date cu caracter personal de la membri/potențiali membri, giranți, debitori în scopul realizării obiectului de activitate, respectiv de oferirea de servicii specifice C.A.R.

         Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Asociația Academia pentru Democrație, Comunitate și Mediu și pot fi comunicate către autoritățile / instituțiile abilitate prin lege, către partnerii/colaboratorii noștri, în regim de strictă confidențialitate și siguranță, cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate prin intermediul website-ului https://academiapentrudemocratie.org/

Dacă sunteți vizitator al website-ului https://academiapentrudemocratie.org/, proprietarul și respectiv administratorul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării webite-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / în măsura în care ne contactați în acest fel. Pe site nu folosim formulare de contact, deci datele dumneavoastră, în ceea ce privește utilizarea website-ului, vor fi prelucrate doar în cazul în care ne contactați și ne furnizați datele dumneavoastră (nume, e-mail, telefon, etc)

         Drepturile utilizatorilor ale căror date sunt prelucrate:

  • dreptul de acces la date: dreptul membrului de a obține  la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de Asociația Academia pentru Democrație, Comunitate și Mediu.;
  • dreptul de intervenție: dreptul de a obține la cererea sa și în mod gratuit, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea, datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Regulamentul (UE) 2016/679, în special a datelor incomplete, inexacte;
  • dreptul de opoziție: dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ce date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări în scop de marketing direct în numele Asociația Academia pentru Democrație, Comunitate și Mediu., sau să fie dezvăluite unor terți în acest scop;
  • dreptul de a fi supus unei decizii individuale: orice utilizator ale cărui date le prelucrăm, are dreptul de a cere și de a obține retragerea sau anularea unei decizii care produce efecte juridice în privința sa care îl afectează în mod semnificativ, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate destinată să evalueze unele aspecte ale personalității, precum credibilitatea sau alte aspecte;
  • dreptul de a se adresa justiției: este dreptul fiecărui membru pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr.677/2001 și care au fost încălcate. Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliează reclamantul iar cererea este scutită de taxă de timbru.

        Asociația Academia pentru Democrație, Comunitate și Mediu asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu acordul exprimat de utilizatorii website-ului și conform legii și Regulamentului (UE) 2016/679

    Vă rugăm să consultați și documentele:

Termeni și condiții și Politica de cookies