Studiu. Se adâncește prăpastia dintre tineri și politicieni
Tinerii din România se află între deziluzii și speranțe fragile,